Tag: sinh

What Are U S Community Colleges YouTube

Hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ Theo tôi, tài chính là một trong những mối quan tâm của mọi sinh viên. Tôi đoán, có nhiều người cho rằng học tập ở Mỹ khá là đắt đỏ, và vượt quá khả năng chi trả của rất nhiều sinh viên. Vì vậy, với…

By Stanley Isaacs October 10, 2019 0