Best kavi kavita || Oriental College of Education || प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने…

Best kavi kavita || Oriental College of Education || प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने…

August 26, 2019 0 By Stanley Isaacs


Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button Like Subscribe, Watch till End and Like Subscribe And press bell Button priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar chum liya……. priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. Tum par geet lika aur uska akshar akshar chum liya………… Tum par geet lika aur uska akshar akshar chum liya………… Tum par geet lika aur uska akshar akshar chum liya………… Tum par geet lika aur uska akshar akshar chum liya………… priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. priye tumhari sudhi ko maine yun bhi akshar jhum liya……. Tum par geet likha aur uska akshar akshar chum liya…. Mai kya janau mandir masjid ………….jin par pahli baal lika tha allhar rup tumhara Mai kya janau mandir masjid ………….jin par pahli baal lika tha allhar rup tumhara Mai kya janau mandir masjid ………….jin par pahli baal lika tha allhar rup tumhara Mai kya janau mandir masjid ………….jin par pahli baal lika tha allhar rup tumhara Mai kya janau mandir masjid ………….jin par pahli baal lika tha allhar rup tumhara